Adatkezelési Nyilatkozat a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges. Banki üzletágunk szolgáltatásait csak vállalkozók/gazdasági társaságok vehetik igénybe, banki engedélyezés után. Magánszemélyeket nem tudunk kiszolgálni, mert magánszemély webes bankkártya-elfogadási szolgáltatásokat nem igényelhet.

Infotv. 4.§ szerinti adatok köre: a banktechnikai szerződésünk létrejöttéhez, a megrendelések és aszerinti szolgáltatások teljesítése, a vállalati ügyfeleinkkel történő kapcsolatfelvételre megadott elérhetőségek, és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.

Vállalati rendelés céljára megadott telefonszám és email-cím ecélnak megfelelő körben való adatkezelésre nem minősül személyes adatnak akkor sem, ha az a vállalatot képviselő személy magán-telefonszáma illetve magánemail címe egyébként.

A "www.yourbank.hu" website tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:

Jasmine Financial Services Kft.
----------------------------------------------------
Székhely és postacím: 1027 Budapest Bem József u. 6.
Adószám: 14412363-1-41
Cj.: 01-09-902702

Ügyfélszolgálat email: info@yourbank.hu
Elsődleges telefonszám: +36 20 327 82 69


Az ügyfél az adatai megadásával egyidőben felhatalmazza a "Jasmine F.S. Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1) és 5.§(1)a) alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére.

A regisztráció során megadott adatokat a "Jasmine F.S. Kft." kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza. A nyilvántartott adatokhoz csak a "Jasmine F.S. Kft." felelős munkatársai férhetnek hozzá.

Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a www.YourBank.hu sales website mögötti VPS szerver üzemeltetését az EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cg. 01-09-968191) látja el. A website által rögzített kapcsolattartási adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Budapesten történik.

Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.

Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.

A törvény tájékoztatása mellett Jasmine Kft. jelzi, hogy a vállalati megrendelések ellátása során kezelt adatok (vállalatot képviselő személyek email címe és telefonszáma), adatkezelésünk célja szerint nem minősülnek személyes adatnak. Más adatot nem kívánunk kezelni és nem kérünk - így más jellegű adatok részünkre bocsátása esetén azon adatokat töröljük, illetve magát a tájokoztatást, mint postai vagy email levelet azonnal megsemmisítjük.

Tájékoztató utoljára frissítve: 2018.02.16.